Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2

Aktualizacja 29.05.2020

Zawieszenie zajęć w szkole

Informuję, że w dniu  29 maja 2020 r. Pan Adam Neumann Prezydent Miasta Gliwice wyraził zgodę na zawieszenie zajęć opiekuńczych w klasach I – III szkoły podstawowej,  zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć rewalidacyjnych  oraz stacjonarnych konsultacji w okresie
od 1 do 26 czerwca 2020 r., na wniosek dyrektorów publicznych szkół podstawowych.
W związku z powyższym zajęcia dydaktyczne, specjalistyczne, konsultacje dla uczniów klas 4-8 będą odbywać się w formie zdalnej.

O sposobie zdawania kluczy do szafek uczniowskich oraz podręczników poinformujemy w późniejszym terminie.

O wszelkich zmianach będziemy Państwa na bieżąco informować.

Z poważaniem

Krystyna  Kondrusiewicz

 

 

Szanowni Rodzice i Opiekunowie – otwarcie przedszkola

Informuję, że do dnia 01.06.2020 r. uruchamiamy zajęcia opiekuńczo –wychowawcze w Przedszkolu Miejskim nr 17 zgodnie z wytycznymi GIS, MEN i MZ.

Z poważaniem

Krystyna Kondrusiewicz


Aktualizacja 21.05

Zawieszenie zajęć w przedszkolu i opieki w szkole

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Gliwicach informuje
o dalszym  zawieszeniu zajęć w Przedszkolu Miejskim nr 17 w Gliwicach i opieki dla klas 1-3  w Szkole Podstawowej nr 12 w Gliwicach w terminie
od 25.05.2020 r. do 29.05.2020 r.

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach (Dz.U. 2003 Nr 6, poz. 69 z późn. zm.)


Aktualizacja z dnia 24 kwietnia 2020 r.

Szanowni Rodzice i uczniowie,

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach oświatowych przedłużone do 24 maja br.

Egzamin ósmoklasistów będzie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Z życzeniami zdrowia i spokoju

Dyrektor

Krystyna Kondrusiewicz


Informacja dotycząca rekrutacji do Przedszkola Miejskiego Nr 17 w Gliwicach!
Informujemy, że wszyscy kandydaci  z pierwszej preferencji biorący udział w rekrutacji do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 2- Przedszkola Miejskiego Nr 17 w Gliwicach na rok szkolny 2020/ 2021  zostali zakwalifikowani do jednostki. Szczegółowe informacje dotyczące dalszego procesu znajdują się w zakładce Przedszkole- Rekrutacja.
Druk potwierdzenia woli znajduje się na stronie rekrutacji      po zalogowaniu się kandydata oraz na stronie www.zsp2.gliwice.pl    w zakładce Przedszkole-> Rekrutacja.

Nabór uczniów do klas pierwszych w roku szkolnym 2020/2021

Szanowni Państwo, Szanowni Rodzice

W związku z przedłużającym się okresem zawieszenia zajęć szkolnych
proszę o zapisywanie dzieci 7-letnich z rejonu naszej szkoły do klasy pierwszej drogą elektroniczną.

Karty zapisu do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021 dla uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły (karty rekrutacyjne) można pobrać ze strony internetowej szkoły w zakładce „Rekrutacja ”. Po wypełnieniu dokumentów należy je zeskanować i przesłać na e-mail szkoły (sekretariat@zsp2.gliwice.eu).
Po wznowieniu zajęć lekcyjnych należy dostarczyć oryginały kart rekrutacyjnych
do sekretariatu szkoły.

W przypadku braku możliwości zeskanowania dokumentów rekrutacyjnych, karty zapisu dziecka do klasy pierwszej proszę zostawić na portierni w zamkniętej kopercie z opisem „ klasa pierwsza” w budynku szkoły przy ul. Kopernika 63, w godz. 7.00 – 15.00.

Rekrutacja do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021 dla uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły rozpocznie się z dniem 11 maja 2020 r.

 

                                                                                                  Z poważaniem

 Krystyna Kondrusiewicz

                                                                                                 Dyrektor ZSP 2


Wiosenna przerwa świąteczna w szkołach od 9 do 14 kwietnia 2020 r.

Od 9 do 14 kwietnia br. w szkole  wiosenna przerwa świąteczna. Szkoła nie będzie prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość, ani zajęć opiekuńczych dla uczniów.

 


Gliwice, 10.04.2020

 Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie

Zgodnie z informacją MEN z dnia 09.04.2020 kształcenie na odległość w szkołach i placówkach zostało przedłużone do 26 kwietnia br.

Egzaminy ósmoklasisty zostają przełożone na czas późniejszy, z podanych informacji będzie to najprawdopodobniej druga połowa czerwca.

Uczniowie dowiedzą się o terminie egzaminów, najpóźniej trzy tygodnie przed nimi.

 

Z poważaniem,

Krystyna Kondrusiewicz

Dyrektor ZSP nr 2

 


Gliwice , dnia 24 marca 2020r.

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

W związku  z wejściem  z dniem 20 marca 2020 r  Rozporządzenie MEN w sprawie szczególnych rozwiązań  w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  przekazujemy niezbędne informacje dotyczące zasad organizacji zdalnych zajęć w naszej szkole, organizowania dzieciom warunków do nauki w domu , tego jak dziecko motywować i wspierać do systematycznego uczenia się oraz jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci .

Epidemia Koronawirusa postawiła przed każdym  z nas nowe, bardzo trudne zadania. Szkoła musi zorganizować w szkole tzw. zdalne nauczania tak, aby było dostępne dla wszystkich uczniów.  Wiadomo już, że okres zawieszenia działalności dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej szkoły  został wydłużony do 10 kwietnia. Wszyscy stanęliśmy przed koniecznością zastosowania w edukacji nowych metod i technik kształcenia zdalnego. Zdajemy sobie sprawę, że  w szczególności uczniowie klas I -III zrobią sami niewiele, że konieczny jest nadzór Państwa jako rodziców. Mamy świadomość, że będziecie musieli to Państwo połączyć w wielu przypadkach z obowiązkami zawodowymi. Dzieci również odczuwają obecną sytuację w sposób szczególny, z ogromną niepewnością i obawami, strachem przed nieprzyswojonym materiałem. Razem z nauczycielami deklarujemy, że dołożymy wszelkich starań żeby wzajemnie się wspierać i szukać rozwiązań na sytuacje problemowe.

Organizacja zajęć zdalnych :

 1. Od 26 marca 2020r. opracowany został nowy plan lekcji, który każdy uczeń otrzyma poprzez dziennik elektroniczny. Plan będzie obowiązywał do czasu odwołania zawieszonych zajęć. Zajęcia lekcyjne  codziennie rozpoczynają się od 8.30 i trwają po 30 min. jedna jednostka lekcyjna.
 2. Zgodnie z planem uczniowie będą otrzymywać opracowane tematy lekcji i zadania do wykonania.
 3. Nauczyciel mogą kontaktować się za pomocą poczty e-mail, platform edukacyjnych oraz interaktywnie (w czasie rzeczywistym) z uczniami za pomocą komunikatorów i aplikacji do komunikacji audio lub audiowizualnej.
 4. Nauczyciel będzie umieszczał zadania do wykonania w takich formach, jak klasyczna, z odwołaniem do podręcznika, zeszytu ćwiczeń, w formie opisu tekstowego zadania do wykonania, w formie linku do interaktywnych platform edukacyjnych  wykorzystujących formy nauki i sprawdzania wiadomości (np. filmy, quizy ) , w formie załącznika zawierającego materiały tekstowe, grafiki, materiały audiowizualne.

Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 20 marca 2020 r. nałożyło na szkołę obowiązek realizowania podstawy programowej. W czasie tzw. zdalnej edukacji możemy realizować poszczególne jej elementy spokojnie i bez pośpiechu, każde dziecko swoim tempem. I zawsze będziemy mogli wrócić do przerobionego już materiału jak wrócimy do szkoły. Prosimy również nie martwić się jeśli wystąpią problemy techniczne, nauczyciele zawsze postarają się udzielić Wam pomocy. W sytuacjach jakichkolwiek wątpliwości, albo problemów z wykonaniem zadania proszę za pomocą maila  lub przez dziennik elektroniczny kontaktować się z nauczycielami lub z dyrekcją.

Z wyrazami szacunku

Dyrekcja ZSP nr 2

 

 

18.03.2020r.

WAŻNE !!!

 Szanowni Rodzice/Opiekunowie

W związku z powtarzającymi się sytuacjami grupowych spotkań uczniów na powietrzu, mamy obowiązek przypomnieć Państwu o zaleceniach MEN i Ministerstwa Zdrowia dotyczących dopilnowania tego, by dzieci pozostawały w domu.

Jednocześnie informujemy, że z uwagi na zagrożenia epidemiczne od dnia 18.03.2020r. do odwołania teren szkolny i przedszkolny (boisko, plac zabaw) będzie zamknięty dla uczniów           i mieszkańców.

Bardzo prosimy o dostosowanie się do zaleceń państwowych i pozostanie w domach.

        Z poważaniem,

Dyrektor ZSP2

Krystyna Kondrusiewicz


UWAGA

16.03.2020

Szanowni Rodzice

                                W związku  z zagrożeniem epidemiologicznym istnieje konieczność maksymalnego ograniczenia kontaktów  bezpośrednich między ludźmi.

Wszelkie kontakty  rodziców/opiekunów (szkoły i przedszkola) z placówką mogą odbywać się  jedynie drogą elektroniczną (sekretariat@zsp2.gliwice.eu) oraz telefoniczną (32238 19 98)  w  celu uzgodnienia sposobu, terminu i celowości kontaktu bezpośredniego.

Z poważaniem

Dyrektor ZSP2

Krystyna Kondrusiewicz


UWAGA! REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

16.03.2020r
Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne informujemy, że w dniach 16 – 25 marca 2020, rekrutacja do przedszkola odbywać się będzie TYLKO na platformie internetowej i jedynie w zakresie możliwości wygenerowania i wydrukowania wniosku!

Wnioski pisemne (wydrukowane “na papierze” i podpisane),  będą  przyjmowane w przedszkolu, dopiero po zakończeniu okresu zawieszenia pracy przedszkola                                                            (w terminie  od 26 marca do 8 kwietnia 2020).

Elektroniczny system wspierający rekrutację jest cały czas dostępny w okresie zamknięcia placówki. Pozwala to m.in. na zapoznanie się z ofertą placówki wychowania przedszkolnego  i wygenerowanie wniosku.

Link do rekrutacji przez system elektroniczny: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gliwice

  

 


Szkoła do hymnu-Podziękowanie

Szkoła pamięta-dyplom

Certyfikat Lepszej Szkoły


                                                                  Klauzula informacyjna
Administrator
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Gliwicach, ul. Kopernika 63, reprezentowany przez Dyrektora Placówki.

Współadministratorzy
2. Współadministratorami danych osobowych są Miejskie Jednostki Organizacyjne Gminy Gliwice wymienione w Zarządzeniu organizacyjnym nr 5/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia uzgodnień dotyczących określenia zakresów odpowiedzialności współadministratorów w zakresie wypełniania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Inspektor ochrony danych osobowych
3. Inspektorem Ochrony Danych w Jednostce jest: Mariusz Mazur –  bmmazur@wp.pl

Cel i podstawa przetwarzania
4. Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnianie zadań wynikających z obowiązku kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży.

5. Podstawą przetwarzania danych osobowych są:
Art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
1) Przepisy prawa:

– Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,

-Ustawą  o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
2) Zgoda osoby, której dane dotyczą.

Odbiorcy danych

 1. Odbiorcami danych mogą być firmy świadczące usługi na rzecz Jednostki:
  a. Dostawca oprogramowania do prowadzenia dziennika elektronicznego.
  b. Firma świadcząca usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
  c. Firma świadcząca usługi z zakresu opieki medycznej w miejscu nauczania i wychowania.
  d. Firma świadcząca usługi w zakresie administrowania systemem informatycznym.

Okres przechowywania danych osobowych

 1. Dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisów prawa, o których mowa w pkt. 4 pkkt 1), będą przechowywane przez okres zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt, opracowanym na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  Dane osobowe zawarte w dziennikach lekcyjnych – 5 lat od zakończenia nauki w szkole
  Dane osobowe zawarte w arkuszach ocen – 50 lat od zakończenia nauki w szkole.
 2. Dane osobowe, o których mowa w pkt 4 ppkt 2), będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub zgodnie z pkt 6.

Prawa osób, których dane dotyczą.
9. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do:
a. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
b. poprawiania i uzupełniania swoich danych osobowych;
c. usunięcia danych przetwarzanych na podstawie zgody;
d. cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
e. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje dodatkowe
10. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie urzędom i instytucjom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

11. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 5 ppkt 1) jest obowiązkiem ustawowym.

12. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 5 ppkt 2) jest obowiązkiem umownym. Niewyrażenie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

13. Podane dane osobowe nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.


INSTRUKCJA ZAMAWIANIA KART ŚKUP Z WYKORZYSTANIEM TOKENU DLA UCZNIÓW POSIADAJĄCYCH MIEJSCE ZAMIESZKANIA NA TERENIE GZM –więcej tutaj