Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2


Aktualizacja 28.08.2020

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 Decyzją MEN, od 1 września uczniowie wracają do szkół i przedszkola, a nauka odbywać będzie się w formie stacjonarnej, zgodnie z rozporządzeniem MEN oraz wytycznymi GIS i MZ. Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi i stosowanie się do zaleceńSzkoła do hymnu-Podziękowanie

Szkoła pamięta-dyplom

Certyfikat Lepszej Szkoły


                                                                  Klauzula informacyjna


INSTRUKCJA ZAMAWIANIA KART ŚKUP Z WYKORZYSTANIEM TOKENU DLA UCZNIÓW POSIADAJĄCYCH MIEJSCE ZAMIESZKANIA NA TERENIE GZM –więcej tutaj