Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2


Komunikat z dnia 20.10.2021

Szanowni Państwo,

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło nabór wniosków w ramach Grantów PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym – link do strony https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Celem jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi (dzieci i wnuki byłych pracowników PGR) w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Dofinansowanie organ prowadzący może otrzymać na:

  • ​​sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w przypadku zakupu komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu);
  • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
  • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Realizacja grantu – od podpisania umowy na powierzenie grantu do końca projektu (max. 10 miesięcy, czyli do około końca roku szkolnego 2021/2022).

Rodzic/opiekun prawny/pełnoletni uczeń składają oświadczenia na podstawie wzoru określonego w Regulaminie konkursu (regulamin i wzór oświadczenia pod linkiem wskazanym na początku).

Termin na złożenie oświadczeń, wraz z informacją o zapotrzebowaniu (czy sam komputer/laptop/tablet, czy łącznie z usługą dostępu do internetu) przez rodziców/opiekunów prawnych/pełnoletnich uczniów do szkół, w których uczą się uczniowie, zostaje wyznaczony do dnia 27 października br.

Szkoła analizuje oświadczenia w zakresie ich poprawności, czy składający jest uprawniony do ubiegania się o wsparcie. W celu potwierdzenia poprawności danych w oświadczeniu może korzystać z informacji uzyskanych np. na podstawie dokumentów przedłożonych przez składającego oświadczenie.

 


Wczoraj Wasza koleżanka z kl.7 zgubiła, na terenie szkoły lub na terenie osiedla (była w okolicy przychodni lekarskiej i biblioteki), system wspomagający słuch. Urządzenie to łączy się z aparatami słuchowymi i przesyła bezpośrednio dźwięk do aparatu słuchowego. Schowane było w różowe, małe, okrągłe, zapinane na zamek pudełko. Nie przyda się to nikomu, a jej pomaga w funkcjonowaniu w szkole i życiu codziennym. Uczciwego znalazcę bardzo prosimy o przyniesienie urządzenia na portiernię szkoły.

      


Szkoła do hymnu-Podziękowanie

Szkoła pamięta-dyplom

Certyfikat Lepszej Szkoły


                                                                  Klauzula informacyjna


INSTRUKCJA ZAMAWIANIA KART ŚKUP Z WYKORZYSTANIEM TOKENU DLA UCZNIÓW POSIADAJĄCYCH MIEJSCE ZAMIESZKANIA NA TERENIE GZM –więcej tutaj