“Bieg Fair Play”

W dniach 7-10. 09 w Szkole Podstawowej nr 12,
na lekcjach wychowania fizycznego odbywały się zajęcia biegowe w ramach “Biegu Fair Play”,
który miał za zadanie przypomnieć jak wyglądają zasady zdrowej rywalizacji!