Dyrekcja zespołu

Dyrektor ZS-P nr 2
mgr Krystyna Kondrusiewicz

Z-ca dyrektora d/s SP 12
mgr Małgorzata Rozwadowska

Z-ca dyrektora d/s PM 17
mgr  Angelika Kowalczyk

Główna księgowa
Elżbieta Skrzynecka

Kierownik gospodarczy
Donata Książek

Sekretariat
Elżbieta Łuba