EuroWeek 2023

Już kolejny raz nasi uczniowie wyjechali na jesienną sesję nauki w ramach Euroweek.
Liczna grupa – 50 uczniów – pod opieką nauczycielek: A. Turek, J. Przybylskiej, A. Blumert
i A. Stepień wyjazd zaczęła od zwiedzania Kopalni Złota w Złotym Stoku. Poznaliśmy pod ziemią
historię wydobycia złota oraz skorzystaliśmy z atrakcji przejazdu kolejką.

więcej……