III Ogólnopolska Akcja Czytelnicza „Czytamy z Sercem”

III Ogólnopolska Akcja Czytelnicza „Czytamy z Sercem”

 W tym roku nasz szkoła przystąpiła do udziału w III Ogólnopolskiej Akcji Czytelniczej „Czytamy z Sercem”, która jest niekomercyjnym, dużym projektem /w zeszłym roku wzięło w nim udział 60 tyś. osób skupionych wokół 625 instytucji / promującym czytelnictwo oraz wiedzę o sercu.

Akcja ta skupia się na promocji literatury i czytelnictwa, poszerzeniu wiedzy dzieci i młodzieży na temat serca – budowy tego organu, jego funkcjonowania, chorób i symbolik, rozwijaniu wrażliwości na cierpienie i potrzeby osób chorych oraz propagowaniu zdrowego stylu życia jako jednej z form przeciwdziałania chorobom układu sercowo – naczyniowego.

Projekt ten odbył się w dniach 29.09 – 05.10 2023 z okazji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania oraz Światowego Dnia Serca.

Wzięli  w nim udział uczniowie grup świetlicowych – pierwszej i drugiej. Cały tydzień świetlicowych aktywności poświęcony był sercu – jednemu z najważniejszych narządów wewnętrznych człowieka.

Na przeprowadzonych w tych dniach zajęciach uczniowie zapoznali się z budową tego organu, obejrzeli też przygotowaną dla nich prezentację multimedialną pt. „Alfabet zdrowego serca – jak działa serce?”.

Aktywnie uczestniczyli w zajęciach czytelniczych, gdzie z zainteresowaniem wysłuchali tekstów literackich o sercu – „Historie spod podłogi – Serce” Justyny Bednarek oraz „Serce – mózg” Jana Świderskiego.

Brali też udział w zajęciach plastycznych. A tam doskonale poradzili sobie z wykonaniem zakładki do książki w kształcie serca.

Tydzień z Sercem zakończony został zmaganiami sportowymi promującymi zdrowy styl życia.

Brawo świetliczaki!!!

/koordynatorki akcji: W.Kowalska, I.Klimczyk /