Kadra

 

Nazwisko  i  imię

Przedmiot

Adamczyk Anita edukacja wczesnoszkolna
Arendarczyk Katarzyna edukacja wczesnoszkolna
Blumert Aleksandra język angielski
Cupiał Jolanta wychowanie fizyczne
Dąbrowska Zofia wychowanie fizyczne
Dercz Donata nauczyciel wspierający
Drabikowska Lidia muzyka
Dryga Marek fizyka
Dziechciarz Sigrida język angielski
Figiel Ewa edukacja wczesnoszkolna
Flak Sylwia matematyka
Gajdzik Iwona historia
Gmytrasiewicz Hanna język angielski
Gosk Elżbieta język polski
Guca Anna  świetlica
Kalisz-Bartusiak Elżbieta j. niemiecki
Klimczyk Iwona bibliotekarz
Kokoszka Martyna nauczyciel wspierający
Kowal Alicja  edukacja wczesnoszkolna
Kowalska Wiesława edukacja wczesnoszkolna
Krzykała Anna religia
Krzywonos Małgorzata edukacja wczesnoszkolna
Legan Aneta religia, świetlica
Lukoszek Ewa psycholog
Malczewski Jacek wychowanie fizyczne
Mandrek Alicja  nauczyciel wspierający
Marszaluk Joanna przyroda, biologia
Mazur Mariusz technika, informatyka
Mika Weronika  przyroda, geografia
Niedzielska-Sochaj Anna język polski, świetlica
Olszańska Bożena edukacja wczesnoszkolna
Podsiad Maria edukacja wczesnoszkolna, edukacja regionalna
Przybylska Jolanta język polski, historia
Rozwadowska Małgorzata matematyka
Sławińska Justyna nauczyciel wspierający
Stanisz Małgorzata chemia
Stępień Anna matematyka
Schoen Joanna edukacja dla bezpieczeństwa
Tuczykont  Barbara nauczyciel wspierający
Turek Agnieszka język polski, logopedia, zaj. korekcyjno-kompensacyjne,
Wcisło Anna edukacja wczesnoszkolna
Welaj Małgorzata  edukacja wczesnoszkolna
Wiśniewska Beata pedagog
Ziętarska Hanna j. niemiecki