Nasze przedszkole

Historia przedszkola

Przedszkole Miejskie Nr 17 rozpoczęło swoją działalność w 1984 roku.
Mieści się przy ul. Andromedy 36, na osiedlu Mikołaja  Kopernika w budynku wolnostojącym, dwusegmentowym (segment A i B, których łącznikiem jest kuchnia wraz  z zapleczem). Z dniem 01.09. 2012 roku utworzono Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Gliwicach  z siedzibą przy ulicy Kopernika 36. W skład Zespołu wchodzą: Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Mikołaja Kopernika w Gliwicach przy ul. M. Kopernika 63 zwana dalej “Szkołą” oraz Przedszkole Miejskie Nr 17 w Gliwicach ul. Andromedy 36 zwane dalej ” Przedszkolem”. Dyrektor Zespołu jest jednocześnie dyrektorem Przedszkola i Szkoły.

Opis Przedszkola

Przedszkole Miejskie nr 17  w ZSP nr 2 w Gliwicach to placówka wielooddziałowa,

225 dzieci w wieku od 3 do 5 lat w 9-oddziałach mieszczących się w budynku przedszkola oraz 100 dzieci w oddziałach w budynku szkoły podstawowej na ul. M. Kopernika 63.

Przedszkole posiada 9 sal do zajęć, wyposażonych w bogatą bazę dydaktyczną oraz wydzieloną salę gimnastyczną, gdzie prowadzone są różnego rodzaju zajęcia ruchowe, umuzykalniające, kółka zainteresowań. Teren wokół jest spokojny i bezpieczny, z dala od ruchliwych tras i miejskiego gwaru. Budynek otoczony jest dużym ogrodem   z wydzieloną częścią na zabawy, wyposażoną w urządzenia ogrodowe stymulujące prawidłowy rozwój ruchowy dzieci.  

W przedszkolu organizowana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Prowadzone są zajęcia logopedyczne, rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne oraz wczesne wspomaganie rozwoju. Pomocą służą również specjaliści z szkoły: psycholog i pedagog szkolny.

W ramach przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole  przedszkolaki  uczestniczą w różnych zajęciach organizowanych wspólnie z nauczycielami w szkole np. w lekcjach otwartych w klasach młodszych, wspólnych imprezach, uroczystościach itp. Korzystają z placu zabaw , boisk i innych pomieszczeń użytkowych przeznaczonych dla dzieci ( sala zabaw).

Kadra przedszkola

KADRA PEDAGOGICZNA rok szkolny 2023/2024

Lp. Imię i nazwisko

 

Zajmowane stanowisko Numer grupy/ wiek dzieci
1. K. Kopij Nauczyciel wychowawca Grupa 1/ 3- latki
2. N. Janeczek Nauczyciel wychowawca Grupa 2/ 3-latki

 

3. M. Piwowarczyk Nauczyciel wychowawca Grupa 3/ 4-latki
4. A. Działoszyńska Nauczyciel wychowawca Grupa 4/ 5-latki

 

5. U. Jachimowicz Nauczyciel wychowawca Grupa 5/ 3- latki

 

6. K. Wójcik Nauczyciel wychowawca Grupa 6/ 4-latki

 

7. M. Dawindziak Nauczyciel wychowawca

 

Grupa 7/ 4- latki

 

8. J. Heluszka- Klimas Nauczyciel wychowawca Grupa 8/ 5- latki
9. E. Markowicz Nauczyciel wychowawca

 

Grupa 9/ 5- latki

 

10. E. Lis Nauczyciel wychowawca Grupa 0a/ 6-latki
11. A. Rutkowska Nauczyciel wychowawca Grupa 0b
12. Anita Adamczyk Nauczyciel Wychowawca Grupa 0c
13. D. Kowalczyk Nauczyciel

 

Grupa 0c
14. E. Kaczor Nauczyciel Grupa 0a/ 6- latki

 

15. B. Pamuła Nauczyciel Grupa 1,2/ 3latki

 

16. A. Kowalczyk Nauczyciel- Wicedyrektor Grupa 5/ 3- latki
17. Teresa Świąder

 

Nauczyciel Grupa 5/ 3- latki

Grupa 6/ 3- latki

Grupa 7/ 4- latki

 

18. D. Janowska Nauczyciel Grupa 8/ 5- latki

Grupa 9/ 5- latki

 

19. B. Dudek Nauczyciel Grupa 3/ 4- latki

Grupa 4/ 5-latki

20. Anna Guca

 

Nauczyciel j. angielskiego Wszystkie grupy przedszkolne
21. Małgorzata Machowska

 

Nauczyciel logopeda Wszystkie grupy przedszkolne
22. E. Wiśniewska Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia Grupa 0c/ 6- latki

 

 

Personel administracyjno-obsługowy

Intendent: RENATA ORLICKA

Kuchnia: MAŁGORZATA OPYRCHAŁ, ANNA NIERADKA, MARTA MADEJ

Pomoc nauczyciela: ANETA ZBOROWSKA, MARZANNA JANOWSKA, AGNIESZKA SIKORA

Pracownik do prac lekkich: JOANNA BAGIŃSKA, JUSTYNA WILUK, AGNIESZKA KULIŃSKA, AGNIESZKA SIERADZKA, AGNIESZKA CYPARSKA, URSZULA PFEIFER, JOANNA STELMASZCZUK

Konserwator: JERZY TAŁAJ