Opłaty za wychowanie przedszkolne

Szanowni Rodzice Dzieci Przedszkolnych,

W związku ze zmianą zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 8 kwietnia 2020, opłaty za wychowanie przedszkolne  (dotyczy godzin ) uiszczone przez rodzica za miesiąc marzec, będą rozliczone zgodnie z faktycznym pobytem dziecka (od 01-31 marca)  i w terminie do 30 kwietnia 2020 zwrócone na konto wskazane przez rodzica.

Dyrektor ZSP nr 2

Krystyna Kondrusiewicz