Rada Rodziców

RADA RODZICÓW PRZEDSZKOLA ROK SZKOLNY 2019/2020:

  • przewodniczący – Irena Lasończyk-Trzcińska
  • z-ca przewodniczącego – Agnieszka Szumska
  • skarbnik -Izabella Domańska
  • sekretarz – Dominika Furmanek