Rada Rodziców

RADA RODZICÓW PRZEDSZKOLA ROK SZKOLNY 2021/2022:

  • przewodniczący – Karolina Szymczak
  • z-ca przewodniczącego – Aleksandra Bednarz
  • skarbnik
  • sekretarz – Joanna Reczek