Rada Rodziców

RADA RODZICÓW SZKOŁY –  ROK SZKOLNY 2023/2024

 

Przewodniczący:   Michał Krakowski

Zastępca przewodniczącego: Katarzyna Wójcik

Sekretarz:   Anna Polis-Ciapa

 

Kontakt do Rady Rodziców: :  erodzice.sp12@gmail.com

Rachunek bankowy Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 12 w Gliwicach w BOŚ:
68 1540 1128 2062 0003 5839 0001

uchwały :

RR_zebranie_1_2022_uchwała1

RR_zebranie_1_2022_uchwała2

Spotkanie Rady Rodziców odbędzie się w dniu 18.09.2023 o godz.18:00.