Rada Rodziców

RADA RODZICÓW SZKOŁY –  ROK SZKOLNY 2022/2023

 

Przewodniczący:   Michał Krakowski

Zastępca przewodniczącego: Katarzyna Wójcik

Sekretarz:   Anna Polis-Ciapa

Zapraszamy na kolejne spotkanie członków Rady Rodziców, które odbędzie się 04 października o godz.18.30.

Kontakt do Rady Rodziców: :  erodzice.sp12@gmail.com

Rachunek bankowy Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 12 w Gliwicach w BOŚ:
68 1540 1128 2062 0003 5839 0001

uchwały :

RR_zebranie_1_2022_uchwała1

RR_zebranie_1_2022_uchwała2