Rekrutacja

Aktualizacja 12.02.2024

Szanowni Rodzice!
Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gliwice.

Podobnie jak w latach ubiegłych, rekrutacja do publicznych przedszkoli  i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gliwice będzie prowadzona  z wykorzystaniem systemu informatycznego.

 • Publikacja oferty i otwarcie strony wspierającej proces rekrutacji dla rodziców nastąpi      05 marca 2024 r. od godz. 9:00  i potrwa do 26.03.2024 r. do godz. 15:00
  W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025, mogą wziąć udział dzieci w wieku przedszkolnym (urodzone w roczniku 2021  i starsze), zamieszkałe na obszarze miasta Gliwice.
 • Kontynuacja edukacji przedszkolnej!!!
  Jeżeli dzieci już uczęszczające do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zechcą kontynuować wychowanie przedszkolne w przyszłym roku szkolnym w dotychczasowym przedszkolu, rodzice ( matka i ojciec) winni złożyć w tej placówce deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w  roku 2024/2025 w terminie do 19.02.2024 r.
 • Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola miejskiego niż to, do którego dziecko dotychczas uczęszcza muszą pamiętać, że w takim przypadku rekrutacja na przyszły rok szkolny odbywa się na takich samych zasadach, jak dla dziecka zapisywanego do przedszkola po raz pierwszy.                                                                                                               Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 900 z poź.zm.)

Adres strony: gliwice.formico.pl

 

Po zarejestrowaniu wniosku w systemie, wniosek drukujemy wraz  z załącznikami i przynosimy do placówki.

Komisja rekrutacyjna przyjmuje TYLKO KOMPLETNĄ DOKUMENTACJĘ!!!

 

ZARZĄDZENIE NR PM-9172/2024 PREZYDENTA MIASTA GLIWICE z dnia 17 stycznia 2024 r.


Aktualizacja 24.07.2023

Uprzejmie informujemy, że od dnia 25.07.2023 r. od godziny 9:00
do 28.07.2023 r. do godziny 15:00 odbędzie się rekrutacja uzupełniająca
do Przedszkola Miejskiego nr 17 w ZSP2 Gliwice dla dzieci 5 i 6 letnich
(roczniki 2018 i 2017).


Aktualizacja 13.03.2023

Szanowni Rodzice!
Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gliwice.

Podobnie jak w latach ubiegłych, rekrutacja do publicznych przedszkolii oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gliwice będzie prowadzona  z wykorzystaniem systemu informatycznego.

 • Publikacja oferty i otwarcie strony wspierającej proces rekrutacji dla rodziców nastąpi 15 marca 2023 r. od godz. 9:00  i potrwa do 30.03.2023 do godz. 15:00
  W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024, mogą wziąć udział dzieci w wieku przedszkolnym (urodzone w roczniku 2020 i starsze), zamieszkałe na obszarze miasta Gliwice.
 • Kontynuacja edukacji przedszkolnej!!!
  Jeżeli dzieci już uczęszczające do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zechcą kontynuować wychowanie przedszkolne w przyszłym roku szkolnym w dotychczasowym przedszkolu, rodzice winni złożyć w tej placówce deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku 2023/2024  w terminie do 07 marca 2023 r.
 • Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola miejskiego niż to, do którego dziecko dotychczas uczęszcza muszą pamiętać, że w takim przypadku rekrutacja na przyszły rok szkolny odbywa się na takich samych zasadach, jak dla dziecka zapisywanego do przedszkola po raz pierwszy.                                                                                      Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59[3])

Adres strony:  https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gliwice/

Po zarejestrowaniu wniosku w systemie, wniosek drukujemy wraz  z załącznikami i przynosimy do placówki.

Komisja rekrutacyjna przyjmuje TYLKO KOMPLETNĄ DOKUMENTACJĘ!!!

ZARZĄDZENIE NR PM-7271/2023
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE
z dnia 25 stycznia 2023