Roboty budowlane 19.04.2021

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania  załącznik  pdf

Wartość środków załącznik pdf

 

W dniu 23.04.2021 roku do Zamawiającego wpłynęło pytanie o treści:

Dzień dobry,
Czy na etapie składania oferty należy dołączyć uprawnienia budowlane i zaświadczenie o przynależności do izby Zawodowej? Czy dopiero po wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawca zostanie wezwany do ich złożenia?

Odpowiedź:

Po wyborze najkorzystniejszej oferty, nie podlegającej odrzuceniu, Zamawiający wezwie wybranego Wykonawcę do złożenia ww. dokumentów.


Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie schodów zewnętrznych do pomieszczeń piwnicznych RD wraz z chodnikami, zlokalizowanych przy budynku ZSP nr 2 w Gliwicach, ul. M. Kopernika 63.

Załączniki:

Ogłoszenie E- zamówienia

SWZ_ZSP2

zal__nr_1

zal__nr_2

zal__nr_3

zal__nr_4

zal__nr_5 umowa

zal__nr_6

zal__nr_7