„ Z przyrodą za pan brat ”

Szkolny Konkurs Recytatorski dla uczniów klas I – III

„ Z przyrodą za pan brat ”

Dnia 18 maja w naszej szkole zagościła wiosna – za oknem i w poezji.

Reprezentanci klas I-III wyłonieni drogą eliminacji klasowych zaprezentowali bardzo ciekawe interpretacje poezji dziecięcej o tematyce przyrodniczej.

Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań poetyckich dzieci, uwrażliwienie na piękno poezji, rozwijanie zdolności artystycznych oraz wyszukiwanie młodych talentów.

Młodzi artyści z wielkim zapałem i przejęciem prezentowali swoje umiejętności recytatorskie. Jury miało trudne zadanie, ponieważ wszyscy uczestnicy prezentowali się wspaniale.

W ocenie naszych małych artystów pomogły następujące kryteria:

– dobór repertuaru – wiersz odpowiednio dobrany do tematyki konkursu

– ogólny wyraz artystyczny – odpowiedni strój, postawa, staranna wymowa

– interpretacja utworu – recytacja, dykcja, prawidłowa wymowa

– opanowanie pamięciowe – utwór recytowany z pamięci w całości

Konkurs dostarczył wszystkim wielu wrażeń i przeżyć, pogłębił wiedzę o tym jak dbać

o przyrodę i naszą planetę.

W oczekiwaniu na wyniki konkursu uczniowie uczęszczający na zajęcia kółka teatralnego wystąpili na szkolnej scenie w przedstawieniu „Wiosna” przygotowanego przez p. Bożenę Olszańską.

Po burzliwych obradach Jury ogłosiło wyniki:

Klasa I

I miejsce Hanna Hulak klasa I a

II miejsce Natalia Denisiuk klasa I b

Klasa II

I miejsce Pola Harazim klasa II b

II miejsce Julia Tekely klasa II a, Lena Sandak klasa II c

Klasa III

I miejsce Antoni Staniewski klasa III b

II miejsce Antonina Gruszczyńska klasa III a

Zwycięzcy i uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Organizatorzy:

Katarzyna Arendarczyk

Bożena Olszańska