Kalendarz spotkań z rodzicami

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI 2021/2022

 

Do 13.12.2021 – podanie informacji o grożących ocenach niedostatecznych na I semestr

Do 14.05.2022 – podanie informacji o grożących ocenach niedostatecznych końcoworocznych