rok 2020/21

 

“Wychowanie jest piękne” Nicola de Martini, WS 1996r.

“Rodzice w akcji” Monika i Marcin Gajdowie Św.Paweł 2010r.

“Jak uczyć lepiej, czyli refleksyjny praktyk w działaniu” M.Taraszkiewicz CODN 1996r.

 


Szanowni Rodzice
W załączeniu dokumenty do pobrania w celu zgłoszenia dziecka na okres wakacyjny ( lipiec) do ZSP Nr 2- Przedszkola Miejskiego Nr 17 w Gliwicach z firmą cateringową Twoje Zdrówko.
Umowę oraz zgodę RODO należy przesłać do 15.06.2021 r. drogą mailową na wskazany adres firmy.

POSIŁKI ZSP_2

ZSP2_REGULAMIN_20_21

ZSP2_zgłoszenie_20_21_lipiec

RODO_zgoda_20_21


Komunikat z dnia 14.05.2021

HARMONOGRAM NAUCZANIA HYBRYDOWEGO

Kochani Uczniowie, Drodzy Rodzice!

Powrót do szkoły jest dla nas wielką radością, ale i troską o dobre samopoczucie naszych dzieci.

W związku z powyższym przez pierwsze dni po powrocie do szkoły, Wasi nauczyciele zadbają, aby były to zajęcia w dużej mierze integracyjne, relaksacyjne i takie, które pomogą Wam, Kochane Dzieci, odnaleźć się w nowej rzeczywistości. W tym czasie dołożymy wszelkich starań, aby oszczędzić Wam wszelkich niepotrzebnych, stresujących sytuacji.

Jesteśmy z Wami i dla Was Dyrekcja i Rada Pedagogiczna

Uczniowie klas I-III pozostają nadal w nauczaniu stacjonarnym w szkole zgodnie z obowiązującym planem zajęć lekcyjnych.


Komunikat z dnia 29.04.2021

Informuję, że od 4 maja br uczniowie klas I – III szkół podstawowych wracają do nauki stacjonarnej w szkole. Nauka stacjonarna będzie odbywać się w reżimie sanitarnym i przy  zachowaniu zasad bezpieczeństwa.

Uczniowie klas IV – VIII zgodnie z rozporządzeniem nadal uczą się w trybie zdalnym.

Harmonogram powrotu do szkół:

  • Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.).
  • Od 31 maja br. wszyscy uczniowie uczą się już stacjonarnie w szkołach i placówkach.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/harmonogram-powrotu-uczniow-do-stacjonarnej-nauki-w-szkolach-i-placowkach

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I – III szkół podstawowych (aktualizacja 4.05.2021 r.)

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3

Dyrekcja ZSP2


aktualizacja 23.04.2021

Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych


Zespół  Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Gliwicach

po raz kolejny zagrał z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy.

 29 Finał WOŚP już za nami,mimo, że w okrojonym składzie, znowu popisaliśmy się otwartymi sercami!

więcej…Szkoła do hymnu-Podziękowanie

Szkoła pamięta-dyplom

Certyfikat Lepszej Szkoły

 

ZASADY ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH
W ROKU 2021 W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2

 


Informujemy, że w okresie od 10.05.2021 r. do 31.05.2021r. przyjmujemy wnioski o przyznanie świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Uprawnione osoby mogą pobrać wniosek ze strony internetowej szkoły lub odebrać wniosek na portierni szkoły. Wypełniony wniosek + oświadczenie proszę złożyć do skrzynki na portierni w zaklejonej kopercie
lub przesłać mailem na adres: sekretariat@zsp2.gliwice.eu

druk do socjalnego

 


Aktualizacja 12.04.2021

INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI

 POTWIERDZENIA WOLI

uczęszczania do przedszkola

          Rodzic dziecka zakwalifikowanego do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 2- Przedszkola Miejskiego Nr 17 w Gliwicach zobowiązany jest do Potwierdzenia Woli uczęszczania do przedszkola dziecka w terminie 13.04. 2021 r. godzina 9:00 – 22.04.2021 r. do godziny 15:00.

Druk „ Potwierdzenie woli” znajduje się na stronie internetowej www.zsp2.gliwice.pl  zakładka PRZEDSZKOLE- REKRUTACJA!!!

Nauczanie stacjonarne dla uczniów 1-3 od 18.01.2021r.

Dyrektor ZSP nr 2 informuje, że od 18 stycznia 2021r. uczniowie klas 1-3 wracają do nauczania stacjonarnego w szkole. Powrót do szkół uczniów odbędzie się zgodnie z wytycznymi sanitarnymi MEiN, GIS, MZ. W  klasach 4-8  nauczanie odbywać się będzie nadal w formie zdalnej. Wszystkie lekcje odbywają się zgodnie  z obowiązującym planem lekcyjnym.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3


aktualizacja 09.04.2021

SZKOŁY I PLACÓWKI NADAL PRACUJĄ ZDALNIE

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021r. przedłużone zostają obowiązujące obostrzenia do 18 kwietnia.


aktualizacja 26.03.2021

Szanowni Rodzice Dzieci Przedszkolnych

Zgodnie  z zaleceniami rządu od 27 marca do 9 kwietnia br. przedszkole i oddziały przedszkole   w szkole zostają zamknięte. Wyjątkiem będą tutaj dzieci medyków oraz służb porządkowych, które będą mogły korzystać z opieki przedszkolnej po wcześniejszym złożeniu stosownego wniosku do dyrektora.
O wszelkich decyzjach związanych z funkcjonowaniem przedszkola będziecie państwo informowani na bieżąco przez wychowawców.

Z wyrazami szacunku

Krystyna Kondrusiewicz

Dyrektor ZSP Nr 2

 


 

Aktualizacja 19.03.2021

SZANOWNI RODZICE!

Informuję, że klasy I – III od 22.03 2021 r. ( poniedziałek) do 11 kwietnia 2021 r. zostały objęte nauczaniem zdalnym, a w klasach IV – VIII zdalne nauczanie zostało przedłużone do 11 kwietnia 2021 r.
Nauczanie zdalne będzie realizowane tak  jak poprzednio  przy pomocy aplikacji MEET.
Zajęcia odbywać się będą wg aktualnego  planu.

Z poważaniem

Krystyna Kondrusiewicz


Nauczanie stacjonarne dla uczniów 1-3 od 18.01.2021r.

Dyrektor ZSP nr 2 informuje, że od 18 stycznia 2021r. uczniowie klas 1-3 wracają do nauczania stacjonarnego w szkole. Powrót do szkół uczniów odbędzie się zgodnie z wytycznymi sanitarnymi MEiN, GIS, MZ. W  klasach 4-8  nauczanie odbywać się będzie nadal w formie zdalnej. Wszystkie lekcje odbywają się zgodnie  z obowiązującym planem lekcyjnym.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3


Apel Fundacji ARKA NOEGO z Gliwic dotyczący używania substancji psychoaktywnych

Urząd Miasta Gliwice

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

 

Szanowni Państwo,

w ostatnim, kilkumiesięcznym okresie zauważyliśmy zdecydowany wzrost zażywania przez młodzież różnych środków psychoaktywnych, a zwłaszcza lekarstw, które są dostępne tylko na receptę lub tych, które można nabyć bez recepty. Najczęściej zażywane leki to: clonazepam, tramadol, acodin , thiocodin, a także wiele innych.

Wszystkie te leki zażywane w niewłaściwy sposób są szczególnie niebezpieczne dla zdrowia i życia osób, które z nimi eksperymentują. Lekami tymi można doprowadzić do przedawkowania lub szybkiego i bardzo silnego uzależnienia. Więcej informacji na temat działania tych leków można znaleźć min. na ulotce informacyjnej zamieszczonej w każdym opakowaniu przy zakupie lekarstwa.

W trosce o nasze dzieci i młodzież, zwracamy się z APELEM do rodziców o nielekceważenie niepokojących zachowań wśród dzieci. Jeśli rodzic ma podejrzenia, że dziecko ma lub mogło mieć kontakt z tymi, lub innymi środkami odurzającymi, należy bezzwłocznie skonsultować się u specjalistów – ważna jest szybka reakcja!

Fundacja Arka Noego z Gliwic od wielu lat prowadzi systematyczne programy profilaktyczne dla dzieci, młodzieży oraz rodziców- zapraszamy do nieodpłatnych konsultacji tel. 668 630 980.

Porad można szukać także w innych placówkach terapii uzależnień.

Zwracam się z prośbą o rozpowszechnienie tej informacji wśród rodziców za pośrednictwem szkół z terenu miasta Gliwice.

Z poważaniem

Grzegorz Antosz

Fundacja Arka Noego


Komunikat z dnia 28.11.2020 r.

SZANOWNI RODZICE!

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że stacjonarne funkcjonowanie szkół zostaje ograniczone do 3 stycznia 2021 r. 

W tym roku szkolnym ferie zimowe dla uczniów z całego kraju odbędą się  w jednym terminie i potrwają od 4 stycznia do 17 stycznia 2021 r.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Z poważaniem

Krystyna Kondrusiewicz

Dyrektor szkoły


Komunikat z dnia 06.11.2020 r.

SZANOWNI RODZICE!

Informuję, że klasy I – III od 9 listopada 2020 r. do 29 listopada 2020 r. zostały objęte nauczaniem zdalnym, a w klasach IV – VIII zdalne nauczanie zostało przedłużone do 29 listopada 2020 r.

Szczegółowe informacje dotyczące nauczania zdalnego w klasach I – III będą przekazywane przez wychowawców klas.

Z poważaniem

Krystyna Kondrusiewicz

Dyrektor szkoły

https://www.gov.pl/web/edukacja/przedluzenie-zawieszenia-zajec


Komunikat z dnia 23.10 2020r.

Informuję, że od dnia 26 października 2020r. do 8 listopada 2020r. klasy 4-8 przechodzą na nauczanie zdalne. Klasy 1-3 uczą się stacjonarnie w szkole. Wszystkie zajęcia odbywają się zgodnie z  obowiązującym planem lekcyjnym.  Świetlica szkolna czynna jest tak jak dotychczas dla uczniów klas 1-3. Więcej informacji otrzymają Państwo przez dziennik elektroniczny.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor Krystyna Kondrusiewicz