Zajęcia dodatkowe

Lp Nazwisko i imię Rodzaj zajęć Klasa Dzień tygodnia Godzina
1 Arendarczyk Katarzyna gry i zabawy sportowe 1a środa 12.45 – 13.30
2 Olszańska Bożena kółko teatralne 1b środa 12.45 – 13.30
3 Adamczyk Anita kółko eksperymentalne z elementami Montessori 1c środa 12.45 – 13.30 co drugi tydz.
4 Adamczyk Anita zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze 1c środa 12.45 – 13.30 co drugi tydz.
5 Cupiał Jolanta zajęcia sportowe 2 piątek 8.00 – 8.45
6 Krzemińska Anna kółko plastyczne 2
7 Podsiad Maria kółko regionalne 3 poniedziałek 13.40 – 14.25
8 Dudek Wiesława zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze 3b wtorek 8.00 – 8.45
9 Dudek Wiesława zajęcia inne plastyczne/matematyczne 3b czwartek 11.45-12.30
10 Bożek Małgorzata zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze 3c środa 12.45 – 13.30
11 Bożek Małgorzata kółko ekologiczne 3c czwartek 8.00 – 8.45
12 Malczewski Jacek gry i zabawy sportowe 4 wtorek 8.00 – 8.45
13 Przybylska Jolanta zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 4a, 4b środa 8.00 – 8.45
14 Niedzielska-Sochaj Anna zajęcia dydatktyczno-wyrównawcze 5a poniedziałek 8.00 – 8.45
15 Malczewski Jacek piłka nożna 6 czwartek 8.00 – 8.45
16 Wioletta Gorlicka kółko historyczne 6b,6d piątek 8.00 – 8.45
17 Niedzielska-Sochaj Anna zajęcia dydatktyczno-wyrównawcze 6a, 6b, 6c, 6d czwartek 14.35 – 15.20
18 Bielińska Kamila kółko z języka niemieckiego 7a piątek 14.35 – 15.20 co drugi tydz
19 Niedzielska-Sochaj Anna kółko teatralne 7b, 7d środa 13.40 – 14.25
20 Stępień Anna zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne 7c środa 8.15 – 8.45 co drugi tydz.
21 Stępień Anna zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne 7d środa 13.40 – 14.10 co drugi tydz.
22 Stępień Anna zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne 8a wtorek 7.15 – 8.00
23 Flak Sylwia zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne 8b wtorek 8.00 – 8.45
24 Flak Sylwia zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne 8c czwartek 8.00 – 8.45
25 Bielińska Kamila kółko z języka niemieckiego 8a czwartek 14.35 – 15.20
26 Dziechciarz Sigrida zajęcia dodatkowe z j. angielskiego dla klas 8 8a czwartek 8.00 – 8.45
27 Dziechciarz Sigrida zajęcia dodatkowe z j. angielskiego dla klas 8 8b wtorek 8.00 – 8.45
28 Gogołowicz Maria chemia dla zainteresowanych 8 czwartek 15:20 – 16:00
29 Przybylska Jolanta zajęcia rozwijające kompetencje uczniów – język polski 8a środa 13.40 – 14.25
30 Przybylska Jolanta zajęcia rozwijające kompetencje uczniów – język polski 8b piątek 8.00 – 8.45
31 Przybylska Jolanta zajęcia rozwijające kompetencje uczniów – język polski 8c wtorek 13.40 – 14.25

W koncepcji pracy pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 12 w Gliwicach naczelnym założeniem jest wszechstronny rozwój ucznia. W związku z tym zorganizowano uczniom szereg zajęć pozalekcyjnych, zgodnych z założeniami nauczanych treści programowych i podstawy programowej kształcenia ogólnego. Zajęcia są przeznaczone dla uczniów mających trudności w nauce, z opanowaniem bieżących treści programowych, i tym, którzy będą poszerzać swoją wiedzę i rozwijać swoje zainteresowania. Indywidualna praca z uczniami mającymi trudności w nauce z pewnością pozwoli na eliminowanie tych niepowodzeń i przyczyni się do wzrostu wiary we własne możliwości oraz rozbudzi ich motywację do wytrwałej i systematycznej pracy na co dzień.

 

W ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej Szkoła Podstawowa nr 12 w roku szkolnym 2020/2021 oferuje następujące zajęcia pozalekcyjne:

  1. Zajęcia specjalistyczne: (na podstawie opinii/orzeczenia/skierowania)
  • korekcyjno – kompensacyjne
  • rewalidacyjne
  • logopedyczne
  • dydaktyczno – wyrównawcze
  • terapię psychologiczną
  • gimnastykę korekcyjną
  • porady i konsultacje z pedagogiem szkolnym, psychologiem, i wychowawcami klas