rok 2019/20

Nabór  do Przedszkola Miejskiego Nr 17

Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego ogłasza nabór do Przedszkola Miejskiego Nr 17 w Gliwicach na  dyżur wakacyjny w miesiącu lipcu 2020 r.

Nabór odbywa się od 18.06.2020 r. od godziny 12:00 do 25.06.2020 r. do godziny 15:00.

Rodzice, którzy zgłaszają chęć posłania dziecka w tym okresie zobowiązani są do zapoznania się z Procedurą bezpieczeństwa jaka obowiązuje na terenie placówki w okresie pandemii COVID- 19 oraz wypełniają 3 załączniki     ( Deklaracja rodzica, Oświadczenie, Deklaracja dot. posłania dziecka do PM 17) znajdujące się na stronie www.zsp2.gliwice.pl w zakładce „ Dokumenty”.

Skan wypełnionych załączników i podpisanych przez obojga rodziców należy przesłać mailem na adres sekretariat@zsp2.gliwice.eu lub pobrać załączniki z portierni szkoły czynnej od poniedziałku do piątku    w godzinach 7:00- 15:00,  wypełnić  je i pozostawić na portierni w zaklejonej kopercie opisanej  „ REKRUTACJA NA OKRES WAKACJI PM 17”.

Wnioski dostarczone po terminie będą automatycznie odrzucone.

Rodzice, których dziecko uczęszcza już do placówki zobowiązani są w w/w terminie podpisać Deklaracje zapisu dziecka na okres wakacji dostępną w placówce.

Nabór prowadzony jest w oparciu o wytyczne znajdujące się w procedurze.

Informację o przyjęciu/ nieprzyjęciu dziecka na okres wakacji w miesiącu lipcu zostaną przekazane 26.06.2020 r.

 


Gliwice, 25.05.2020 r.

Informujemy, że w okresie od 25.05.2020 r. do 12.06.2020 r. przyjmujemy wnioski o przyznanie świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Uprawnione osoby mogą pobrać wniosek ze strony internetowej szkoły lub odebrać wniosek na portierni szkoły. Wypełniony wniosek + oświadczenie proszę złożyć do skrzynki na portierni w zaklejonej kopercie lub przesłać mailem na adres: sekretariat@zsp2.gliwice.eu

druk do socjalnego